Den grimme sygdom

Den grimme sygdom

Sygdom kender ikke forskel på folk, og den rammer alle, høj som lav. Nogle sygdomme er bare modbydelige, og de dræber. Cancer er en af dem, og du løber næppe ind i et menneske, der ikke har hat netop denne lidelse tæt på livet.

Enten har de selv været ramt og har klaret den, eller også kender de en eller flere, der har lidt af denne sygdom. Måske har de endda mistet folk til denne sygdom, der ikke altid kan kureres, selvom læger og forskere gør alt, hvad de kan.

Celler i forandring

Nogle gange vokser celler abnormt. Det kan være på grund af ens egen genetik, eller det kan være på grund af ydre påvirkninger som for eksempel ved rygning, støv fra byggeri eller måske solen. Der er mange ydre påvirkninger, som har en indflydelse på kroppen og kan være udslagsgivende, når det gælder cancer.

Cancer har en indflydelse på næsten alle i denne verden, og de fleste familier er ramt af sygdommen på et eller andet tidspunkt, for det er en sygdom, som slår næsten hver tredje ihjel i den vestlige verden.

Cancerceller er noget, som vi alle har i kroppen konstant, siger lægerne, men hos nogle, så sætter cancer sig fast og udvikler sig til en sygdom, som i mange tilfælde er livstruende. Men der er dog nogle cancertyper, som ikke er livstruende. Det er sygdomme, som du lever med, og så længe der ikke er andet, som støder til og truer med at slå personen ihjel, så sker der ikke mere.

Mange typer af cancer

Der er rigtig mange slags cancer, og nogle er endda meget specifikke med, hvor de kan opstå i kroppen, som om de nærmest er kodet til kun at kunne slå sig ned et sted og derfra sprede sig som en ukrudtsplante til andre dele af kroppen og langsomt inficere og æde personen op.

Det, at der findes så mange typer af cancer, gør også, at det er svært at finde en kur mod sygdommen. Det er som at lede efter en nål i en høstak, og der er også derfor, at der den dag i dag bliver brugt mange ressourcer på både at forebygge, helbrede og finde nye behandlingsmetoder.

For der er nogle, som ikke lader sig behandle med andet end de konventionelle metoder, og det er som regel kemoterapi og stråler. Behandlingsformer, som ikke er behagelige, og som har mange bivirkninger for alle, som bliver udsat for det.

Der har været mange gode tiltag i de senere år for at finde kuren mod cancer, men det er ikke lykkedes endnu, selvom immunterapi og genterapi har vist sig virksom på nogle områder. Der er håb om at de to måske på sigt kan blive det, som en gang kan blive kuren mod kræften og stoppe mange fra at lide en frygtelig død.