Hold styr på indsamlingerne

Hold styr på indsamlingerne

Kræft er en af de store folkesygdomme i hele den vestlige verden – og heldigvis en sygdom, som der er stor opbakning om at bekæmpe i alle lag i samfundet. Når vi samler ind ved dørene, på TV eller ude i virksomhederne, så møder de fleste stor forståelse for, at kræft er et område, hvor vi har gavn af at bidrage – alle sammen.

For en stor interesseorganisation som Kræftens Bekæmpelse, der egentlig er en forening, er netop det at indsamle midler en stor aktivitet. Det har betydning for, hvordan foreningen kan pleje medlemmernes interesse så godt som muligt. Og det har betydning for, hvordan foreningen kan understøtte forskning inden for kræft og dermed både være med til at forebygge nye tilfælde, forbedre helbredsmulighederne hvis man får kræft, eller styrke livssituationen for de patienter, som allerede er i behandling og måske har en prognose, der ikke lover alt for godt.

For at styre indsamlere, samarbejdspartnere og andre interessenter i hele dette store spil kan det være en fordel at anvende et it-baseret system til crm, hvilket er en forkortelse for Customer Relations Management. Man kan bruge et CRM-system til at håndtere kundeaftaler, ordrer, salgsaftaler og meget andet, men det kan også anvendes, når man skal organisere og strukturere en bred indsats som det at indsamle midler, hvor en meget stor mængde enkeltpersoner, grupper og andre medvirker. Med CRM kan man få overblik og udvikle en kontakt, og viden kan deles på tværs af organisationen, så man ikke bliver afhængig af, at en bestemt person med en særlig viden om en samarbejdspartner er til stede.

Hvis man bliver ramt af kræft, vil man finde ud af, at der er enorm viden til rådighed på internettet – eksempelvis på de hjemmesider, som drives af en interesseorganisation som Kræftens Bekæmpelse. At der kan være masser af viden og information frit tilgængeligt afhænger af, at der er midler til at vedligeholde, så giv dit bidrag.