Projekter

Kræftens Bekæmpelse Ballerup har i efteråret 2016 fået bevilget penge fra § 18-midlerne efter serviceloven om tilskud til frivilligt socialt arbejde til følgende projekter:

Nuværende projekter

Projekt ”Pusterummet”

Kræftens Bekæmpelses lokalforening har modtaget §18 midler fra Ballerup kommune til et projekt for pårørende til kræftramte. Det er vores erfaring bl.a fra vores café på biblioteket, at mange sidder alene med tanker og følelser, som er svære at dele, medmindre, der er andre i samme situation. Så det har vi tænkt os at gøre noget ved!

Onsdag den 15. marts kl. 19 – 20 på Ballerup bibliotek, vil Marie Lenstrup, formanden fra foreningen Pårørende i Danmark, holde oplægget ”Om at være pårørende”. Her vil vi også kort fortælle om vores projekt Pusterummet.

Projektet starter den 22. marts og slutter den 3. maj. Hver onsdag kl. 17 mødes vi foran Ballerup bibliotek til gåtur, og efterfølgende vil der være café med snak og oplæg.

Kunne du tænke dig at være med, så send en mail til os på kbballerup@gmail.com

Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt og følelsesmæssigt. Det kan være rigtig hårdt for alle parter – også for de pårørende.

Som pårørende skal man forholde sig til en række nye, ukendte ting og situationer. Som pårørende skal man ofte være støtte, hjælpe den syge, man skal holde sammen på familien samt løse mange praktiske opgaver. Det kan være svært. Situationen kan opleves kaotisk, og pårørende kan føle sig meget alene, da man såvel i behandlingssystemet som i de kommunale tilbud ofte alene har fokus på den syge. Dertil kommer, at familie og venner også ofte har sit fokus på den syge. Således er det den pårørende, som ikke får opmærksomhed, hjælp og støtte til at tale om egen problemer, følelser, håb og frygt.

Vores målgruppe for projektet er de pårørende. Her er Sundhedsstyrelsen definition af pårørende i deres anbefalinger til sundhedspersonale fra 2012:

”Hvem er pårørende? Traditionelt har pårørende været betegnet som de personer, der havde familiær tilknytning til den syge. Som en konsekvens af ændringer i samfundsmæssige forhold, hvor flere og flere vælger at leve alene, og befolkningen bliver ældre, er det nødvendigt at udvide begrebet pårørende til at omfatte personer, der ikke nødvendigvis har nogen familiær tilknytning til den syge. Udover de nærmeste familiemedlemmer kan pårørende også være nærmeste venner, omgangskreds, naboer, medpatienter. Det er altid patienten selv, der må afgøre, hvem der er hans/hendes nærmeste pårørende. Børn eller unge til alvorligt syge forældre er en særlig sårbar gruppe af pårørende, der kræver specielle tiltag og opmærksomhed, ligesom pårørende til børn og unge med alvorlig sygdom står over for særlige udfordringer. Pårørendes relationen til den syge, karakteren og omfanget af den pårørendes netværk samt hvilken livsfase den pårørende befinder sig i, har således indflydelse på den pårørendes situation.”

Så en bredere definition af begrebet pårørende, idet en pårørende er en, der på en eller anden måde er ramt af en andens sygdomsforløb. Fx kan en god kollega eller nabo også betragtes som pårørende.

Skulle du være efterladt eller pårørende til en med en anden livstruende sygdom, men synes, at vores projekt ser spændende ud, så skriv til os alligevel. For bliver holdet ikke fyldt op med pårørende til kræftramte, lukker vi gerne andre pårørende-grupper ind.

Se mere om projektet her: Pårørendeprojektet Pusterummet

Tidligere projekter (ikke længere gældende)

Kom til Kræfter, mand: Er du mand, og er eller har du været kræftramt men har brug for et rehabiliteringstilbud indeholdende fysisk træning og konkrete redskaber til at komme dig, så meld dig til dette kursus.

Kurset er gratis og har opstart onsdag den 26. februar 2014 hvor der er intromøde. Derefter mødes vi to gange ugentligt, mandag kl. 17.00 – 18.30 til indendørstræning og onsdag kl. 17.30 – 19.30 til undendørstræning med efterfølgende snak over en kop kaffe. Tre gange undervejs i forløbet vil der være relevante oplæg efter træningen. Kurset slutter onsdag den 30. april.   De enste betingelser vi sætter for deltagelse er at du har grønt lys fra din læge eller hospital om at du må træne, at du har lyst til at træne og at du kan deltage samtlige gange i forløbet.

Læs mere her.

Uddybende projektbeskrivelse kan læses her: Kom til Kræfter, mand (september 2013) (.pdf, 8 sider).

Kom til Kræfter: Er du eller har du været kræftramt, og har du behov for et rehabiliteringstilbud med fysisk træning og konkrete redskaber til at komme dig og få et bedre fysisk, psykisk og socialt velbefindende i samvær med andre kræftramte?
Kurset er gratis, så er du interesseret eller har spørgsmål, så henvend dig til Heidi Lorentzen på tlf. 30 52 97 82 mellem klokken 10–16 eller send en sms eller skriv en e-mail til kbballerup@gmail.com inden 23. august 2012, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.
Uddybende projektbeskrivelse kan læses her: Kom til Kræfter – et led i rehabilitering af kræftramte (marts 2012) (.pdf, 14 sider).

Hjem i Hjemmet: Når et menneske får kræft rammes hele familien. Alle kræftramte borgere samt pårørende i Ballerup Kommune kan henvende sig til lokalforeningen og få et besøg af en frivillig med den nødvendige baggrund til at yde patientstøtte. Samtaler med kompetente frivillige kan være et godt supplement til den behandling, pleje og omsorg, den kræftramte og pårørende måske allerede modtaget. Besøget er gratis og er du interesseret, kan du henvende dig til Heidi Lorentzen på tlf. 30 52 97 82 mellem klokken 10–16 eller sende en sms eller skriv en e-mail til kbballerup@gmail.com.
Pengene fra § 18-midlerne går til uddannelsen af frivillige til patientstøtte.